Résultat de recherche 1 Résultat(s) de recherche

###IMAGEALT###

"Churchill, Rede Zürich (19. September 1946)"

Tiré de:

Zeiten und Menschen, Bd. 2: Die geschichtlichen Grundlagen der Gegenwart: 1776 bis heute...

Mots-clé :


Recherche avancée